Skip to main content

Корпоративна социална отговорност

Ръководството на PEARL възприема идеята за „Корпоративно гражданство“, която се опитва да прокара разбирането, че компаниите, като гражданите, има както права, така и отговорности.

Дейностите и услугите на PEARL винаги се разглеждат от позицията на тяхното положително въздействие върху местното общество и околната среда. Основните стълбове на политиката за социална отговорност на PEARL  са:

 • Уважение към околната среда.

 • Ангажираност към равни възможности, недискриминационни процедури и практики.

 • Отлично качество на услугата.

 • Прозрачност и бизнес етика.

 • „ Win-win“ бизнес манталитет.

 • Ускоряване на растежа на бизнеса чрез мерки, насочени към развитие на персонала.

КОНТАКТИ

 • Address:

  85 – 87 Todor Alexandrov Blvd

  Floor 8, 1303 Sofia, Bulgaria

 • Tel.:

  +359 2 4884403

 • Fax:

  +359 2  4884536