Skip to main content

От врата до врата

Седмични блок-влакови линии на PEARL се движат от контейнерен терминал Пирея до интермодалния терминал на съответната дестинация  (с цел ефективно и безопасно прехвърляне от автомобилен към железопътен транспорт и обратно).

Всеки линеен влак е натоварен с до 80 TEU. Блок-влаковете се движат до дестинации в Централна и Югоизточна Европа.

Интермодални терминали

PEARL въвежда холистичен подход за обслужване на нуждите на пазара, като създава усъвършенствано „Hub & Spoke” планиране за железопътни терминали. Всеобхватна мрежа от надеждни „крайни терминали“ ще обслужва разпределението на товарите в избраната зона.

PEARL, чрез разширената железопътна мрежа на Централна Европа и района на Балканите, ще постигне минимизиране на пътните отсечки, намалявайки паралелно броя на километрите, изминавани с автомобилен транспорт.

Първа / Последна миля

Дестинации с обхват до 200 км от железопътния терминал могат да бъдат обслужвани от автомобилен транспорт.

Първата миля е превозът на това от завода/склада  на клиента до терминала на PEARL. PEARL си сътрудничи с автомобилни превозвачи и железопътните оператори на различните пазари.

Последната миля е транспортът от крайния железопътен терминал до завода/ склада  на клиента.

PEARL си сътрудничи с автомобилни превозвачи на заявените пазари с цел внедряване на услуги от врата до врата.

Складиране

PEARL работи в тясно сътрудничество с Piraeus Consolidation & Distribution Center S.A. (Център за консолидиране и дистрибуция на Пирея АД (PCDC)) с цел предоставяне на услуги за складиране на товари.

PCDC е модерно съоръжение, предоставящо логистични услуги в контейнерния терминал Пирея. Предлага условия, които позволяват обработка и съхранение на общи/ сухи товари, охладени продукти и продукти с дълбоко замразяване, запалими продукти и химикали.

Разположен в рамките на свободната зона на пристанището, центърът предоставя много митнически и данъчни облекчения за тези, които използват нашата инфраструктура. Не се изискват митнически формалности за получаване на контейнери, пристигащи в нашето съоръжение. С лесен и линеен процес контейнерите се препращат незабавно към PCDC след разтоварването им от пристигналия кораб с цел извършване на заявените операции. По време на престоя на стоките в PCDC не се изисква заплащането на мита и данъци за тях.

Дейността на PCDC на пристанище Пирея го превръща в естествен портал за стоки от Далечния Изток не само към Гърция, но и към страните от географския регион на EMEA (Европа, Близкия Изток, Африка), което прави PCDC силно конкурентоспособен в обслужването на мултимодалния транспорт, като го превръща в хъб за последваща дистрибуция на входящи стоки по море, земя и въздух до региона на EMEA.

Съществува и възможност за последваща дистрибуция с железопътен транспорт, тъй като свързването на пристанището с жп мрежата е финализирано и жп връзката вече работи.

Целта на PCDC е да предостави услуги с висока стойност, на конкурентни цени, използвайки традиционни и иновативни логистични подходи, възползвайки се и наблягайки на  стратегическото местоположение на пристанище Пирея, и предлагайки оперативни възможности и транспортни решения, които предефинират картата на товарния транспорт в региона на EMEA.

Повече информация за предлаганите услуги можете да намерите на www.pcdc.com.gr.

Морски транспорт

PEARL изгради стратегически партньорства с няколко морски превозвачи с цел предоставяне на контейнерна спедиция от най-висок клас, както и на терминални и пристанищни услуги от врата до врата чрез ефективно координиране на масовите транзитните потоци на световните играчи на този пазар.

Оперирайки по повечето международни маршрути и свързвайки основните пристанища в страни и региони по целия свят, PEARL гарантира безопасна и навременна доставка на Вашата пратка до всяка дестинация и през цялата година.

 

Чрез мрежа от агенти и собствени офиси в Пирея и други пристанищни  и сухоземни градове, PEARL може лесно да Ви помогне да откриете най-изгодното пристанище за Вашата износна пратка и по-широк пазар.

КОНТАКТИ

 • Address:

  85 – 87 Todor Alexandrov Blvd

  Floor 8, 1303 Sofia, Bulgaria

 • Tel.:

  +359 2 4884403

 • Fax:

  +359 2  4884536