Skip to main content

Подвижен състав

Вагони: PEARL увеличава своя вагонен парк посредством план за дългосрочен наем както следва:

Вагонен парк: Над 800 частни 80′ платформени вагона за превоз на контейнери (42+ влакови състава)

Видове вагони: Sign’s(s), Sggrs(s)

Кaпацитет: Всеки влак може да превози до 80 TEU

Локомотиви: Проучват се наличностите на пазара

КОНТАКТИ

 • Address:

  85 – 87 Todor Alexandrov Blvd

  Floor 8, 1303 Sofia, Bulgaria

 • Tel.:

  +359 2 4884403

 • Fax:

  +359 2  4884536