Skip to main content

Политика за качеството

Политиката за качество на PEARL S.M.S.A. е обобщена по-долу:

 • Създава люлката за развитие на отговорно и устойчиво предприемачество на Балканите и в Централна Европа, и по-конкретно на пазара на товарни железопътни превози, предоставяйки на нашите клиенти услуги с висока добавена стойност.

 • Прилага иновативни методи и действия за създаване на пионерски услуги от световна класа, гарантиращи пълното покриване на нуждите на нашите клиенти.

 • Поема управлението на товарния поток с цел да популяризира Пирея като най-голямото пристанище за товарни услуги в Източното Средиземноморие.

 • Изграждане на стратегически партньорства с ключови участници на глобалния логистичен пазар, създавайки предпоставките за взаимна оперативна рамка на бизнеса.

 • Максимизира стойността и качеството на предоставяните на клиентите услуги чрез квалифициран и опитен персонал, добре разпределени оборудване, ресурси и съоръжения.

 • Използва възможностите и инструментите на Системата за управление на качеството и се ангажира непрекъснато да увеличава удовлетвореността на своите клиенти, като постоянно консолидира и подобрява нейната ефективност.

 • Ангажира се да подкрепя околната среда, местната общност и държавата с ефективност, способност и уважение/ зачитане.

Основните цели на нашата компания са

 • Уверение в жизнеспособността и рентабилността на компанията и нейния принос за развиващите се цели на пристанище Пирея.

 • Постоянното развитие на силите на нашите клиенти, предоставяйки им комплексни надеждни услуги и иновативни решения по отношение на техните изисквания.

 • Целенасоченото подсилване на името и добрата репутацията на компанията на пазара.

 • Непрекъснатото подобряване на системата за качество, цялостно прилагане на методите за оценка на персонала и постоянно обучение и трениране на служителите.

КОНТАКТИ

 • Address:

  85 – 87 Todor Alexandrov Blvd

  Floor 8, 1303 Sofia, Bulgaria

 • Tel.:

  +359 2 4884403

 • Fax:

  +359 2  4884536