Skip to main content

Редовни блок-влакови линии

Седмичните блок-влакови линии на PEARL се движат от контейнерен терминал Пирея, в Нео Иконио, Перама, до интермодалния терминал на съответната дестинация  (с цел ефективно и безопасно прехвърляне от автомобилен към железопътен транспорт и обратно).

Всеки блок-влак е натоварен с до 80 TEU. Блок-влаковете се движат до множество дестинации в Централна Европа и на Балканите.

КОНТАКТИ

 • Address:

  85 – 87 Todor Alexandrov Blvd

  Floor 8, 1303 Sofia, Bulgaria

 • Tel.:

  +359 2 4884403

 • Fax:

  +359 2  4884536