Skip to main content

Сертифициране на PEARL по ISO 9001:2015

След проверка от Сертифициращия орган на TÜV Austria Hellas, PEARL S.A. успешно финализира своето сертифициране по Системата за управление на качеството за предоставяне на железопътни товарни спедиторски услуги в съответствие с международните стандарти, заложени по EN ISO 9001: 2015.

С получаването на горепосочения стандарт, PEARL S.А. потвърди високото качество на услугите, които предоставя на своите клиенти.

КОНТАКТИ