Skip to main content

Споразумение между OSE и PEARL за достъп до и използване на националната железопътна инфраструктура

На 26.11.2018 г. PEARL S.A. подписа споразумение с гръцкия управител на жп инфраструктура OSE S.A. за достъп за жп мрежата на Гърция.

КОНТАКТИ