Skip to main content

Участие в проекта Cyber-MAR

Подготовката на първо място, сигурността – винаги! Cyber-MAR: Дейности за кибер подготовка за цялостен подход и повишаване на осведомеността във веригата...

Continue reading

КОНТАКТИ

 • Address:

  85 – 87 Todor Alexandrov Blvd

  Floor 8, 1303 Sofia, Bulgaria

 • Tel.:

  +359 2 4884403

 • Fax:

  +359 2  4884536