Skip to main content

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ PEARL Μ.Α.Ε

Για την PEARL Μ.Α.Ε (εφεξής “Εταιρεία”), ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί δέσμευση. Κατανοούμε και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας ότι είστε ενήμεροι και ενδιαφέρεστε για τα προσωπικά σας δεδομένα.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Εταιρεία για εσάς, τον τρόπο χρήσης και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και των επιλογών σας σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτών των δεδομένων. Σκοπός μας είναι να σας ενημερώσουμε για την πολιτική της Εταιρείας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, ώστε να γνωρίζετε τον σκοπό της επεξεργασίας από εμάς, την κατηγορία των παραληπτών και τις διαδικασίες που μπορείτε να ακολουθήσετε για να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας.

Αναγνωρίζουμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί μόνιμη ευθύνη και κατά συνέπεια θα ενημερώνουμε και θα τροποποιούμε την υφιστάμενη Πολιτική Απορρήτου σε τακτική βάση. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με έναν όρο της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση gdpr@pearl-rail.com.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς;

Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, η Εταιρεία μπορεί να συλλέξει προσωπικά δεδομένα:

 •  Όταν εγγραφείτε για να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία ή άλλο διαφημιστικό υλικό μας παρέχετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και το όνομα της Εταιρείας σας, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να προσαρμόζουμε την άμεση και μη συναλλακτική μας επαφή μαζί σας.
 • Όταν συμπληρώνετε τη φόρμα επικοινωνίας στη διεύθυνση http://www.pearlrail.com/contact, μας παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία: το όνομά σας, τη διεύθυνση,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τον αριθμό τηλεφώνου σας.
 • Η παροχή των ανωτέρω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι σε καμία περίπτωση υποχρεωτική. Ωστόσο, η μη παροχή των δεδομένων που έχουν επισημανθεί ως υποχρεωτικά θα αποτρέψει την προβλεπόμενη χρήση και την περιήγηση στον ιστότοπο. Η μη παροχή άλλων, μη υποχρεωτικών, προσωπικών δεδομένων δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να επηρεάσει την παροχή υπηρεσιών μας.

Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας στοιχεία όταν, όταν χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας ή όταν εγγραφείτε στο newsletter μας.

Ποιος άλλος είναι ο παραλήπτης των προσωπικών σας δεδομένων;

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία από τρίτους εκτός από εκείνους με τους οποίους συνεργαζόμαστε και οι οποίοι είναι απαραίτητοι ή διευκολύνουν την παροχή των υπηρεσιών μας σε εσάς αλλά πάντοτε υπό συνθήκες που διασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν υφίστανται καμία παράνομη επεξεργασία, για διαφορετικό σκοπό από αυτόν που περιγράφεται ανωτέρω. Ως μέρος των δραστηριοτήτων μας, χρησιμοποιούμε τρίτους που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας. Σας ενημερώνουμε ότι οι παραπάνω κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών σας δεδομένων επεξεργάζονται τα δεδομένα σας για λογαριασμό μας και ως εκ τούτου η εν θέματι επεξεργασία δεν εκφεύγει πέραν των ανωτέρω σκοπών μεταβίβασης. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία μας δηλώνει ότι δεν θα πουλήσει ούτε θα μεταβιβάσει ή θα κοινοποιήσει με άλλο τρόπο σε τρίτους, πλην των παραπάνω, πληροφορίες ταυτοποίησης επισκεπτών / χρηστών του διαδικτυακού της τόπου, χωρίς τη συναίνεση του επισκέπτη / χρήστη, εκτός από την περίπτωση συμμόρφωσης της εταιρείας με τις νομικές της υποχρεώσεις σε σχέση με την προστασία δεδομένων και μόνο προς τις αρμόδιες αρχές.

Γιατί χρησιμοποιούμε (επεξεργαζόμαστε) τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Εταιρεία συλλέγει, τηρεί και επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι τα ελάχιστα και απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας.
Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Για σκοπούς direct marketing ή/και προωθητικών ενεργειών, όπως συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή emails που στέλνουμε περιοδικά σε όσους έχουν κάνει εγγραφή στο newsletter μας. Σε κάθε newsletter δίνεται η δυνατότητα στον παραλήπτη να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει άλλα newsletters από εμάς μέσω της επιλογής απεγγραφής (unsubscribe) είτε μέσω e-mail στο gdpr@pearl-rail.com.
 • Για περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων μας ή για σκοπούς συμμόρφωσής μας προς την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Για ποιό χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την περίοδο που κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την εκπλήρωση αυτού ακριβώς του σκοπού και για την πληρέστερη ικανοποίηση αιτημάτων σας σε σχέση με την εκάστοτε παραγγελία.

Για τους σκοπούς direct marketing/προωθητικών ενεργειών, θα διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για τρία (3) έτη κατά τα οποία διατηρείτε όλα τα δικαιώματα της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και αναφέρονται στο υπ’ αριθμόν 7 στοιχείο της παρούσας Πολιτικής. Εάν μετά το πέρας της τριετίας δεν δώσετε την επανασυγκατάθεσή σας για τη διατήρηση των δεδομένων, αυτά διαγράφονται.

Η Εταιρεία μας δύναται να συνεχίσει να αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία των εννόμων συμφερόντων της σε σχέση με πιθανή ευθύνη που σχετίζεται με την παροχή της υπηρεσίας.

Εγγυήσεις που λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας

Όταν μας χορηγείτε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτά τηρούνται και διαχειρίζονται με ασφάλεια. Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε επαρκή φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας τους. Ενημερώνουμε και ελέγχουμε την τεχνολογία ασφαλείας που  χρησιμοποιούμε σε διαρκή βάση. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους μόνο τους εργαζόμενους τα οποία χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να σας παρέχουν τις υπηρεσίες που επιθυμείτε. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε όλους τους εργαζόμενους ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων. Μεταξύ άλλων, έχουμε εφαρμόσει τα παρακάτω τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, παράνομη επεξεργασία ή μεταβολή:

 • η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται μόνο στον αριθμό των εξουσιοδοτημένων ατόμων για τους συγκεκριμένους σκοπούς.
 • στα συστήματα IT που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων διασφαλίζεται η πρόσβαση μόνο από εξουσιοδοτημένα προς τούτο άτομα.
 • η πρόσβαση στα εν λόγω συστήματα IT παρακολουθείται προκειμένου να εντοπισθεί και αποτραπεί άμεσα η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
 • χρήση πληροφοριακών συστημάτων και προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές που έχουν εγκατασταθεί κατά τρόπο που ελαχιστοποιεί τη χρήση προσωπικών δεδομένων ή/και δεδομένων εξακρίβωσης ταυτότητας του χρήστη.
 • υιοθέτηση επιμέρους διαδικασιών διατήρησης προσωπικών δεδομένων και ασφαλούς διαγραφής/καταστροφής τους.
 • περιοδικός έλεγχος και απενεργοποίηση μη ενεργών λογαριασμών

Tα δικαιώματά σας

Μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα σύμφωνα με τους όρους και τις ειδικότερες προβλέψεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679:

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία επεξεργαζόμαστε, καθώς και σε πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία τους.
 • Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων, δηλαδή το δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών στοιχείων.
 • Δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν υπάρχει έννομο συμφέρον,  συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός σας για αντίρρηση στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων σας και επεξεργασία αυτών για σκοπούς εμπορικής προώθησης.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, το οποίο σημαίνει να ζητήσετε την αναστολή αυτής, εφόσον αμφισβητείται από εσάς η ακρίβεια των δεδομένων είτε έχετε αντιρρήσεις ως προς την επεξεργασία τους ή συντρέχει άλλος προβλεπόμενος λόγος σύμφωνα με τη σχετική Ελληνική ή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων.
 • Δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μας έχετε χορηγήσει με τη συγκατάθεση σας, ώστε να τα χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε αλλού.
 • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση κατόπιν σχετικού αιτήματός σας υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική κείμενη Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης. Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή να αλλάξετε το βαθμό συγκατάθεσης που έχετε παραχωρήσει χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.
 • Δικαίωμα ενημέρωσης για περιστατικά παραβίασης.
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εθνική Ανεξάρτητη Αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού  Χαρακτήρα, σε περίπτωση παράνομης
  επεξεργασίας των δεδομένων σας (http://www.dpa.gr/).

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός της ΕΕ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς δεν διαβιβάζονται ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χρήση cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται από έναν ιστότοπο σε έναν φυλλομετρητή (Ιnternet Βrowser) κατά την πλοήγησή μας και στη συνέχεια να τα ανακτήσει, ώστε να τον αναγνωρίσει την επόμενη φορά που θα την επισκεφθεί. Όμως ουδέποτε τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες θα μπορούσαν
να επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του ιστότοπου όπως π.χ. e-mail, κ.λπ.

 • Είδη Cookies: Η Εταιρία ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies των παρακάτω ειδών για να προωθήσει την καλύτερη εξυπηρέτηση των περιηγητών στον ιστότοπο, την εξατομίκευση των πληροφοριών και των προτιμήσεων του εκάστοτε φυλλομετρητή.
 • Απαραίτητα cookies: Είναι τα cookies που είναι απαραίτητα για την λειτουργία ενός ιστότοπου. Χωρίς τα cookies ο ιστότοπος δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά. Για την συγκεκριμένη κατηγορία cookies δεν ζητούμε την ειδική συγκατάθεση σας.
 • GOOGLE ANALYTICS
  Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την συλλογή των δεδομένων σας από το Google Analytics, έχετε τη δυνατότητα να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε στον περιηγητή σας το πρόγραμμα της Google Analytics Opt Out στον κατωτέρω σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Έλεγχος Cookies

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Επίσης μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας (ή σε οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται για την περιήγηση σας στο internet), όπως και να ρυθμίσετε τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης για το internet (web browsers) κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies.

Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόσετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο (website). Επίσης με την διαγραφή των cookies ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.

Αποδοχή εγκατάστασης cookies

Τα cookies δεν έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που βρίσκονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας ή στα αρχεία cookies που δημιουργούνται από άλλους δικτυακούς τόπους, και δεν προκαλούν βλάβη στο σύστημά σας.

Ωστόσο, μπορείτε να τροποποιήσετε τη λειτουργία του browser σας, έτσι ώστε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies ή να σας προειδοποιεί για τη χρήση των cookies. Οι browsers σας επιτρέπουν να ελέγχετε τα cookies που αποθηκεύονται στο σκληρό σας δίσκο μέσω των ρυθμίσεων του web browser. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, π.χ. για να δείτε ποια cookies έχουν τοποθετηθεί στη συσκευή σας και πώς μπορείτε να τα διαχειριστείτε ή να τα διαγράψετε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
http://www.allaboutcookies.org.

Χρησιμοποιούμε cookies μόνο για την ανάλυση και τη βελτίωση της απόδοσης του ιστότοπου μας και για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας, παρέχοντάς σας δηλαδή ενημέρωση ή υπηρεσίες περισσότερο εναρμονισμένες με τα δικά σας προσωπικά ενδιαφέροντα ή τις ανάγκες σας.

Εάν θα επιλέξετε να μην αποδέχεστε τα cookies, ορισμένα χαρακτηριστικά του δικτυακού τόπου μας ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

Cookies που χρησιμοποιούνται σ’αυτόν τον ιστότοπο:

Είδη Cookies

Προσωρινά και μόνιμα Cookies
Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε προσωρινά, τα οποία υπάρχουν μέχρι να κλείσετε τον φυλλομετρητή σας. Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε μόνιμα cookies, τα οποία διατηρούνται για μεγαλύτερο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Cookies τρίτων μερών

Ο ιστότοπος μας ενδέχεται να επιτρέπει την εγκατάσταση cookies τρίτων μερών που εμφανίζονται στον ιστότοπο μας. Αυτά τα cookies τρίτων δεν είναι υπό τον έλεγχό μας. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση τους, μπορείτε να επισκεφθείτε τη
σχετική ιστοσελίδα του τρίτου μέρους για περαιτέρω πληροφορίες. Λεπτομέρειες σχετικά με ενδεχόμενα cookies τρίτων μερών θα παρουσιάζονται στον πίνακα
παρακάτω, εφόσον υπάρχουν.

Cookies τρίτων μερών που χρησιμοποιούνται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο:

Όνομα των cookies: _ga, _gid

Τομέας: google.analytics.com

Λειτουργικότητα: Με τα συγκεκριμένα cookies, το Google Analytics συγκεντρώνει στοιχεία συμπεριφοράς του επισκέπτη. Περισσότερες πληροφορίες για την χρήση των cookie αυτών από την google, θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο : https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή τη χρήση cookies από εμάς ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας.
Στοιχεία επικοινωνίας:  PEARL M.A.E      Τηλέφωνο : +302104290112     email : gdpr@pearl-rail.com

Πληροφορίες Έκδοσης – Αλλαγές και Ενημερώσεις

Η παρούσα Πολιτική ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 20.04.2020.

Διατηρούμε τη δυνατότητα να τροποποιούμε και να επικαιροποιούμε την παρούσα Πολιτική, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Πολιτική αναρτηθεί στο διαδικτυακό μας τόπο. Ταυτόχρονα θα υπάρχει ένδειξη στην αρχική μας ιστοσελίδα που θα επισημαίνει την αλλαγή. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον αποδέχεστε την παρούσα Πολιτική και συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, αφού έχουν γίνει τροποποιήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα θεωρείται ότι αποδέχεστε αυτές τις τροποποιήσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής όπως δύναται να τροποποιείται, είτε στο σύνολο είτε εν μέρει, πρέπει να παύσετε την χρήση του Δικτυακού τόπου. Μπορεί να στέλνουμε περιοδικά email προκειμένου να υπενθυμίζουμε τις αλλαγές και τις ενημερώσεις της παρούσας Πολιτικής αλλά θα πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας συχνά για να ενημερώνεσθε για την τρέχουσα και ισχύουσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Κάθε αλλαγή της παρούσας Πολιτικής θα αναρτάται αμέσως εδώ.

Δικαιώματα Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Τo «PEARL Μ.Α.Ε » και το «PEARL – RAIL» είναι εμπορικά σήματα της «PIRAEUS EUROPE ASIA RAIL LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ». Τα πνευματικά δικαιώματα των υλικών σε αυτόν τον δικτυακό χώρο ανήκουν στην PIRAEUS EUROPE ASIA RAIL LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Όλα τα υλικά προορίζονται μόνο για μη εμπορική προσωπική χρήση.

Οι όροι που αναγράφονται κατωτέρω, καθώς και οποιοσδήποτε άλλος νόμος ή κανονισμός που εφαρμόζεται στο Website (Χώρο Διαδικτύου), στο Διαδίκτυο ή τον Παγκόσμιο Ιστό, ισχύουν για όλους τους χρήστες τoυ ιστότοπου.

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος έχει δημιουργηθεί για την προσωπική σας ψυχαγωγία, πληροφόρηση, μόρφωση και επικοινωνία. Επιτρέπεται η χρήση από εσάς του υλικού που εμφανίζεται στο Website για μη εμπορική, προσωπική χρήση και μόνο, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείτε επίσης και όλους τους όρους που αφορούν σε δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σχετικά με το υλικό που περιέχεται στoν ιστότοπό μας. Δεν επιτρέπεται, εντούτοις, να διανείμετε, να τροποποιήσετε, να μεταδώσετε, να  επαναχρησιμοποιήσετε, να αναρτήσετε, ή να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς χωρίς την έγγραφη άδεια της PIRAEUS EUROPE ASIA RAIL LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ.

Η πρόσβασή σας στον ιστότοπο και η χρήση αυτής υπόκεινται εξάλλου στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους ισχύοντες νόμους. Με την πρόσβαση και την περιήγηση στον ιστότοπο μας αποδέχεστε, χωρίς περιορισμούς ή επιφυλάξεις, τους Γενικούς Όρους και αναγνωρίζετε ότι οποιεσδήποτε άλλες συμφωνίες ανάμεσα σε σας και την PIRAEUS EUROPE ASIA RAIL LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ παύουν να έχουν ισχύ σε σχέση με τα ζητήματα που ρυθμίζονται στο παρόν κείμενο.

Γενικοί Όροι

Πρέπει να θεωρείτε ότι όλα όσα βλέπετε ή διαβάζετε στον παρόντα ιστότοπο είναι κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα της PIRAEUS EUROPE ASIA RAIL LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά απ’ ότι προβλέπεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή στο κείμενο της παρούσας ιστοσελίδας χωρίς την έγγραφη άδεια της PIRAEUS EUROPE ASIA RAIL LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η χρήση των υλικών που παρουσιάζονται στον ιστόποπο της δεν θα προσβάλει δικαιώματα τρίτων
που δεν ανήκουν ή δεν είναι συνδεδεμένοι με την Εταιρεία.

Παρά την εύλογη προσπάθεια της Εταιρεία να περιλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες στον ιστότοπο, δεν εγγυάται την ακρίβεια των στοιχείων αυτών. Η PIRAEUS EUROPE ASIA RAIL LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για οποιαδήποτε σφάλματα ή ελλείψεις στο περιεχόμενο του ιστότοπου.

Η χρήση και η περιήγηση σας στον παρόντα ιστότοπο γίνεται με δική σας ευθύνη. Ούτε η Εταιρεία, τα στελέχη της ή οι διευθυντές της, οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες της, οποιοιδήποτε αντιπρόσωποι της, ούτε κανένα άλλο μέρος που εμπλέκεται στην δημιουργία, την παραγωγή ή την παράδοση του ιστότοπου  ευθύνεται για οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημιές προκύψουν από την πρόσβαση σας στον ιστότοπο, ή την χρήση αυτού. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, όλα όσα περιέχει ο παρόν διαδικτυακός τόπος σας παρέχονται ΩΣ ΕΧΟΥΝ, ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ,  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΣ ΤΥΧΟΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, Ή ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ. Η PIRAEUS EUROPE ASIA RAIL LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει επίσης ούτε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας ή για ιούς που μπορεί να μολύνουν τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή ή άλλο περιουσιακό στοιχείο στο οποίο έχετε πρόσβαση για την χρήση του ιστότοπου, την περιήγηση σ’ αυτό ή για την λήψη οποιουδήποτε υλικού, δεδομένων, κειμένου, εικόνων, βίντεο, ή ήχου από τον ιστότοπό μας.

Οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό μεταδίδετε στον ιστότοπο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλον τρόπο θα αντιμετωπίζεται ως μη εμπιστευτικό και δεν θα θεωρείται περιουσιακό σας στοιχείο. Οτιδήποτε μεταδίδετε ή ταχυδρομείτε μετατρέπεται σε ιδιοκτησία της Εταιρείας ή των συνεργατών της και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε σκοπό, με την επιφύλαξη του Νόμου. Επιπλέον, η Εταιρεία είναι ελεύθερη να χρησιμοποιήσει οποιεσδήποτε ιδέες, συλλήψεις, τεχνογνωσία ή τεχνικές περιέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία αποστέλλετε στον ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό. Μέσω της χρήσης σας του παρόντος ιστοτόπου, μπορεί να υποβάλετε και/ή η Εταιρεία μπορεί να συλλέγει περιορισμένες πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό θεωρεί κατάλληλο.

Εικόνες ατόμων ή τόπων που εμφανίζονται στον ιστότοπο είτε είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας είτε χρησιμοποιούνται με την άδεια της. Η χρήση αυτών των εικόνων εκ μέρους σας, ή από οποιονδήποτε άλλον που εξουσιοδοτείται από εσάς, απαγορεύεται εκτός εάν επιτρέπεται ειδικά, από αυτούς τους Γενικούς Όρους ή παρέχεται ειδική άδεια κάπου αλλού στον ιστότοπο.

Τα εμπορικά σήματα, οι λογότυποι, και τα σήματα υπηρεσίας (γενικά τα «Εμπορικά Σήματα») που εμφανίζονται στον ιστότοπο, είναι κατατεθειμένα ή μη κατατεθειμένα Εμπορικά Σήματα της PIRAEUS EUROPE ASIA RAIL LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ και άλλων. Τίποτα από όσα περιέχονται στον ιστότοπο δεν θα πρέπει να ερμηνευτεί ως ρητή ή σιωπηρή άδεια ή δικαίωμα χρήσης οποιασδήποτε μορφής οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος εμφανίζεται στον ιστότοπο χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρείας ή των τρίτων που μπορεί να κατέχουν τα Εμπορικά Σήματα που εμφανίζονται στον ιστότοπο. Η χρήση, εκ μέρους σας, των Εμπορικών Σημάτων που εμφανίζονται στον ιστότοπο, ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου αυτής, εκτός των προβλεπομένων σε αυτούς τους Γενικούς Όρους απαγορεύεται αυστηρά.

Η Εταιρεία δεν έχει επιθεωρήσει κάποιες ή όλες τις τοποθεσίες που συνδέονται με την Ιστοσελίδα και δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο οποιωνδήποτε εξωτερικών σελίδων ή οποιωνδήποτε τοποθεσιών συνδέονται με τον ιστότοπο. Η σύνδεση σας με τον παρόντα ιστότοπο, με σελίδες εκτός του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή άλλους ιστότοπους γίνεται υπ’ ευθύνη σας και χωρίς άδεια από την PIRAEUS EUROPE ASIA RAIL LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ.

Η Εταιρεία δύναται μεν να να παρακολουθεί ή να αναθεωρεί τις συζητήσεις, τις συνομιλίες, τα μηνύματα, τις μεταδόσεις, τους πίνακες ανακοινώσεων και τα λοιπά αναρτηθέντα στον παρόντα ιστότοπο, εν τούτοις δεν έχει νομική υποχρέωση να το πράξει και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση που εγείρεται από το περιεχόμενο αυτών των χώρων ούτε για οποιοδήποτε σφάλμα, απλή ή συκοφαντική δυσφήμηση, εξύβριση, προσβολή, παράλειψη, ψεύδος, βωμολοχία, πορνογραφία, βλασφημία, κίνδυνο ή ανακρίβεια περιέχεται σε οποιαδήποτε πληροφορία σε αυτούς τους χώρους του ιστότοπου. Απαγορεύεται να αποστείλετε ή να μεταδίδετε οποιοδήποτε παράνομο, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, υβριστικό, εμπρηστικό, πορνογραφικό ή βλάσφημο υλικό ή οποιοδήποτε υλικό θα μπορούσε να αποτελέσει ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη, ή να παραβαίνει οποιονδήποτε νόμο καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπο.

Η Εταιρεία μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ενημερώνοντας αυτό το μήνυμα. Δεσμεύεστε από τις όποιες αυτές αναθεωρήσεις.

Επικοινωνία

Αριθμός ΓΕΜΗ: 134836807000