• Jasna Vizija i Vredna Misija.

  Piraeus Europe Asia Rail Logistics S.M.S.A. (PEARL), glavna joj je svrha pružati logističku podršku i druge usluge špedicije od/do Pireja i ostalih Grčkih luka.

Vizija


Da sarađujemo sa našim operaterima/partnerima na železničkom saobraćaju na Balkanu, glavnim snabdevačem i koordinatorom logističkih i železničkih usluga u Jugoistočnoj Evropi tako što efikasno poslujemo sa globalnim lancima snabdevanja iz Dalekog istoka i zemljama EMEA do Balkana i Centralne Evrope preko Grčke.

Misija


Naša Μisija je da obezbedimo:

Kontejnere svetske klase, generalni i teretni transport, terminale i lučne servise do kraja, koordinišući efikasno masovne tranzite tokove globalnih igrača na tržištu.

Vrednost za novac, kvalitetne usluge za naše kupce kroz našu visoko motivisanu i profesionalnu radnu snagu, opremu, tehnologiju i resurse.

Usluge za dodatnu vrednost za razvoj luke Pirej u najveću luku na istočnom Mediteranu i realizaciju inicijative Jedan pojas, jedan put.

Korporativna Filozofija

 • Naglasak na zadovoljstvu klijenata.

 • Fokus na pružanje odličnog kvaliteta usluge.

 • Inovativno razmišljanje.

 • Win – Win poslovi mentalitet.

 • Učinkovitost, delotvornost i poštovanje okoline i lokalne zajednice.

Saradnja Sudelovanje

КОНТАКТ

 • Адреса:

  Blvd. 8th Septembar nr.18,

  1000 Skopje, R.North Macedonia

 • Телефон:

  +389 2 3227 312

 • Факс:

  +389 2 3227 312

Pearl Rail - Copyright © 2019-2021. Web Design by:gili-design