Skip to main content

Sistemi Vozova

Nedeljni linijski vozovi PEARL-a odlaze sa kontejnerskog terminala Pireja, u Neo Ikonio, Perama, do intermodalnog terminala u odgovarajućem gradu (za efikasnu i sigurnu razmenu između putnog i železničkog saobraćaja itd.)

Svaki linijski voz je opterećen do 80 TEU-a, do većine centralnoevropskih destinacija i po Balkanu.

КОНТАКТ

 • Адреса:

  Blvd. 8th Septembar nr.18,

  1000 Skopje, R.North Macedonia

 • Телефон:

  +389 2 3227 312

 • Факс:

  +389 2 3227 312