Skip to main content

Vagoni

Вагони  : PEARL ја зголемува својата флота со пристапување кон долгорочен план за изнајмување како што е наведено подолу:

Флота  : Повеќе од 800 приватни вагони за товарење на контејнери од 80 (42+ сет возови)  

Видови : Sggns(s), Sggrs(s)

Капацитет : Секој сет воз може да превезува до  80xTEU

Локомотиви : се истражува достапноста на пазарот.

КОНТАКТ

 • Адреса:

  Blvd. 8th Septembar nr.18,

  1000 Skopje, R.North Macedonia

 • Телефон:

  +389 2 3227 312

 • Факс:

  +389 2 3227 312