Blok Vozovi

Piraeus kontejnerski terminal (PCT) i Piraeus port Authoriti (PPA) uspeli su da dostignu preko 4.1 miliona TEU u 2017. godini. Pružanje železničkih usluga luci stvara ogromne mogućnosti kako za luku, tako i za železničku industriju.

Najvažnija prilika u kargo uslugama  je stvorena dovršenjem linije Ikonio koja povezuje nacionalnu železničku mrežu sa PCT-ijem. Železnička služba postala je dostupna 2014. godine, čime je Piraeusu omogućeno da služi udaljenim destinacijama kao zaleđe: Austrija, Nemačka, Mađarska, Slovačka, Češka, Poljska i naravno Balkan.
Svaki blok vozova može:

  • Uslužiti do 76 TEUs

  • Ići do udaljenog odredišta

  • Po konkurentnom trošku

  • Sa dobrim vremenskim rokom

Pearl Rail - Copyright © 2019
gili-design