Skip to main content

Od kraja do kraja

Nedeljni linijski vozovi PEARL odlaze sa kontejnerskog terminala Pireja, do intermodalnog terminala u odgovarajućem gradu (za efikasnu i sigurnu razmenu između putnog i železničkog saobraćaja itd.) Svaki linijski voz je opterećen do 80 TEU-a, do većine centralnoevropskih destinacija i po Balkanu.

Intermodalni Terminali

PEARL predstavlja holistički pristup za servisiranje potreba tržišta, postavljajući sofisticiranu taktiku „Hub & Spots“ za železničke terminale. Sveobuhvatna mreža pouzdanih „spot terminala“ služiće za raspodelu potražnje u odabranom području.

PEARL, kroz proširenu žejezničku mrežu Srednje Europe i Balkanskog područja, postići će minimalizaciju putnih krakova paralelno smanjujući broj kilometara na kamionu.

Prva/ Zadnja Milja

Destinacije do 200km od železničkih terminala mogu se obavljati drumskim prevozom.
Prva milja je prevoz od prostora klijenta do terminala PEARL-e. PEARL sarađuje s drumskim prevoznicima i železničkim operaterima na indentiranim tržištima.
Poslednja milja je prevoz od završnog železničkog terminala do prostorija kupca.
PEARL sarađuje sa drumskim prevoznicima na  indentiranim tržištima u cilju implementacije usluga od vrata do vrata.

Skladištenje

PEARL-a usko sarađuje sa  Piraeus Consolidation & Distribution Center S.A. (PCDC) za pružanje usluga skladištenja.

PCDC je savremeni objekat koji pruža logističke usluge na Piraeus kontejnerskom terminalu. Nudi uslove koji omogućavaju rukovanje i skladištenje opštih / suvih tereta, proizvoda sa hladnjakom i dubokim zamrzavanjem, zapaljivih i hemijskih sredstava.

Smešten u slobodnoj zoni luke, pruža mnoge carinske i porezne pogodnosti za one koji koriste našu infrastrukturu. Nisu potrebne carinske formalnosti za prijem ulaznih kontejnera u naš objekt. Sa jednostavnim i linearnim postupkom, kontejneri se odmah prosleđuju na PCDC nakon istovara sa pristiglih brodova, kako bi izvršili tražene operacije. Tokom boravka u PCDC-u, roba nije obavezna da plaća carine i poreze..

Rad PCDC-a u Pireju luci je prirodna kapija robe sa Dalekog istoka ne samo u Grčkoj, već i zemljama na geografskom području EMEA (Evropa, Srednji Istok, Afrika), čineći PCDC veoma konkurentnim u pružanju multimodalnog transporta i funkcionisanju kao čvorište špedicije dopire putem mora, zemlje i vazduha do EMEA regiona.

Postoji mogućnost i za špricanje pošto je priključak luke sa mrežom završen i već je u funkciji.

Cilj PCDC-a je pružanje usluga visokih vrijednosti, konkurentnih troškova, korišćenjem konvencionalnih i inovativnih načina logistike, eksploatacije i naglašavanja strateške lokacije luke Pirej, nudeći operativne i transportne mogućnosti i rešenja koja redefinišu kartu teretnog saobraćaja u regionu EMEA.

Više informacija o ponuđenim uslugama možete naći na  www.pcdc.com.gr

Pomorski transport

PEARL-a razvila je strateška partnerstva sa nekoliko brodara okeana kako bi obezbedila kontejnerske usluge kontejnerskog transporta, terminalnih i lučkih usluga, koordinisanjem efikasno masovnih tranzitnih tokova globalnih igrača na tržištu.

Posluje na većini međunarodnih putnih pravaca, povezujući glavne luke u zemljama i regijama širom sveta, vaša pošiljka može garantovano stići tokom cele godine, do bilo kojeg odredišta sigurno i blagovremeno.
Osim toga, sa teretnim agencijama u Pireju i drugim obalnim i unutrašnjim gradovima, PEARL-a lako vam može pomoći da pronađete najkorisniji luku za vašu izvoznu pošiljku i šire tržište.

Контакт

  • Адреса:

    Владимира Поповића 6

    11070, Београд (Нови Београд) Србија

  • Телефон:

    +381 11 614 9126