Vagoni

Vagoni: PEARL-a zaključila je svoj kratkoročni plan (Q4/2017) potpisivanjem ugovora o najmu s nekoliko prodavaca (privatnih dobavljača i RU-a u državnom vlasništvu).

Bazen: 600 x 40 ft ekvivalentnih vagona (16 setova vozova)

Tipovi: Sggrs(s), Sggmrs(s), Sgns(s), Laagss, Lgs(s), Kgs

Kapacitet: Svaki vozač se može transportovati do 76 x TEUs.

Lokomotive: Ugovor o zakupu za 4 x lokomotive (diezel/ električne) već je izrađen (Očekuje isporuku H2/2019). Po istraživanju tržišta dostupno je za više.